دانلود shapefile محدوده های شهری شهرستان کرج

محدوده های شهری شهرستان کرج,دانلود shapefile|فایل کامل|timelessons
شامل: پلنگ آباد گرمدره آدران آسارا كمال آباد نساء محمد آباد محدوده قانوني شهر کرج......